Hjälp!
Jag har blivit oskyldigt uthängd
på nätet av hat-feminister!
Så här hängde dom ut mig:
  FEMINISTISKT PERSPEKTIV har den 25.04.2014 publicerat artikeln till höger (med gul och grå bakgrund, exakt avskriven men stavfelsrättad) som sin första nyhet på sin förstasida. Ansvarig utgivare är ANNA-KLARA BRATT.
Eftersom artikeln innehåller grovt kränkande, förolämpande och lögnaktig text om mig (Stefan Brydolf), så förbereder jag rättsliga åtgärder. Här nedan visar jag på de grövsta felaktigheterna i ordningsföljd.


1.   "Företaget bakom domänkapningarna är registrerat i Tallinn och har kopplingar till ökända Baltic Inkasso."
  Det finns inget företag bakom de s.k. domänkapningarna. Om man gör den enklaste research, vilket tar några minuter och vilket manshatarsajten FEMINISTISKT PERSPEKTIV tillsammans med RESEARCHGRUPPEN alltså har underlåtit att göra eller totalt misslyckats med, så ser man att det är en privatperson (nb! inte jag) som ligger bakom dessa.

2.   Rubriken
"Högerextrema bakom domänkapning "
är felaktig eftersom, som nämnts, en privatperson som inte har några som helst kopplingar till högerextrema har registrerat de domäner som åsyftas. Några sådana kopplingar har för övrigt inte jag heller, till skillnad mot vad som antyds i artikeln. Jag har aldrig i hela mitt långa liv ens röstat, eftersom jag inte anser mig tillräckligt kompetent, vilket jag för övrigt anser att över 95 % av dem som röstar inte heller är.

3.   "Genom en kartläggning som RESEARCHGRUPPEN gjort tillsammans med FEMINISTISKT PERSPEKTIV kan vi se att 1826 namndomäner registrerats och ägs av samma bolag."
  Både RESEARCHGRUPPEN och FEMINISTISKT PERSPEKTIV måste ha gjort en totalt oprofessionell kartläggning eftersom domänerna varken registrerats eller ägs av något bolag. De borde ha bett någon datakunnig unge eller ungdom om hjälp med sådant som de uppenbarligen inte klarar av själva.

4.   "..och fylla sidan med rasistisk, nazistisk och andra typer av anstötlig propaganda kan företaget genom utpressning sälja tillbaka domännamnet för överpris till personen. Annars, hotar man med, kommer sajten att börja klättra på sökmotorerna."
  Någon dylik propaganda, hot eller utpressning har inte förekommit på dessa sidor eller på annat sätt. Helt fria fantasier igen. Lögn och förtal. Varför har i så fall ingen polisanmälan gjorts mot detta? Svaret är naturligtvis att det inte finns någonting att anmäla.
För övrigt är ordvalet "sälja tillbaka" felaktigt, eftersom någon annan ägare till domännamnen än den nuvarande aldrig har funnits.

5.   "De kartlagda 1826 uppköpta namndomänerna ägs av samma bolag. Ett bolag som kallar sig Skinnymob Oy. De har kontor i Tallinn, Estland. En av de uppgivna kontaktpersonerna är Stefan Brydolf, som också kallar sig Rolf Ekberg."
  Som redan sagts ägs inte domänerna av något bolag utan av en privatperson. Bolaget Skinnymob OY är ett web-hotell i Tallinn och är inte ägare till någon av dessa domäner och har naturligtvis därmed ingenting som helst att göra med vad som skrivs på sajterna, lika lite som Grand Hotell i Stockholm skulle ha att göra med vad deras gäster sysslar med i sina yrkesliv. Skinnymob OY har heller ingen kontaktperson som heter vare sig Stefan Brydolf eller Rolf Ekberg. Återigen en patetiskt dålig research av den som skrivit artikeln.
  För det andra insinueras det att Stefan Brydolf och Rolf Ekberg skulle vara samma person. Hur kan två personer med olika personnummer, stor åldersskillnad och olika utseenden vara samma person? Är det amatörerna i RESEARCHGRUPPEN som har varit i farten igen?

6.   "Stefan Brydolf grundade och drev det uppmärksammade bolaget Baltic Inkasso. I juni 2003 levererade inkassoföretaget fyra blodiga grishuvuden till fyra företagsledare inom ett mellanstort byggföretag. Tillsammans med grishuvudena fanns en betalningspåminnelse på miljonbelopp från Stefan Brydolfs företag Baltic Inkasso."
  Detta påhopp anser jag (Stefan Brydolf) vara bland det grövsta av dem alla. Jag var delägare i Baltic Inkasso från november 2002 till januari 2003 och bolaget hade då ingen verksamhet och jag hade alltså inga uppgifter och tjänade ingenting. Om den här historien med grishuvudena verkligen har ägt rum, så skedde det i juni 2003, och då hade jag sedan flera månader lämnat Baltic Inkasso och hade ingenting längre med dess verksamhet att göra. Detta faktum har RESEARCHGRUPPEN och FEMINISTISKT PERSPEKTIV också missat. Det ligger fjärran från min människosyn och min personlighet att göra något sådant.
   FEMINISTISKT PERSPEKTIV och i förlängningen FEMINISTISKT INITIATIV, FI, däremot, verkar ha en människosyn som tillåter att utnyttja sin mediala maktställning till att låta sina verklighetsfrånvända fria paranoida fantasier fritt få härja även om det sker på bekostnad av en helt oskyldig medmänniska.

7.   Resten av artikeln handlar mycket om Baltic inkasso och mitt namn nämns på ett sådant sätt att läsaren får den uppfattningen att det handlar om mig. Först står det att
"Stefan Brydolf grundade och drev det uppmärksammade bolaget Baltic Inkasso."
  Längre ner står i en rubrik
"Efterlystes internationellt"
och därefter
"Grundarna till Baltic Inkasso efterlystes internationellt 2007, misstänkta för grova skattebrott och brott mot inkassolagen. 2008 dömdes fyra ur företagsledningen till sex års fängelse och tio års näringsförbud efter att ha undanhållit svenska staten 52 miljoner i skatt."
  Det står med andra ord i klarspråk att jag har varit efterlyst internationellt 2007, samt antyds det på ett sådant sätt att avsikten med formuleringen är att den som läser det hela ska dra slutsatsen att jag dömts till fängelse i sex år och fått 10 års näringsförbud. Faktafelet ligger i att det inte var grundarna (jag och en person till) som råkade ut för detta, utan de som senare tog över verksamheten efter mig.
   Jag har aldrig i hela mitt liv varit efterlyst för någonting, aldrig suttit i fängelse, och aldrig varit i ett polisförhör om någonting. Och något näringsförbud för mig har aldrig någonsin varit aktuellt.

8.   Vidare står det i den grå faktarutan
"Bland ägarna fanns flera tongivande personer i den svenska naziströrelsen under 90- talet och början av 2000-talet. "

  Det antyds med andra ord att jag skulle ha varit en av dem. Jag har nära släktingar som är både judar och muslimer. Och goda nära vänner som är från all världens hörn, har alla möjliga religioner, seder, hudfärger mm. Jag talar många språk och har bott flera decennier i andra länder och världsdelar och har nära goda relationer till de familjemedlemmar och människor jag har träffat där och har alltid haft en positiv inkluderande syn på mina medmänniskor. Jag tar helt avstånd från nazismen och har aldrig varit, varken fysiskt eller på annat sätt, ens i närheten av någon naziströrelse.

9.   "Vid sidan av Baltic Inkasso drev Brydolf företaget Euroastro. ..osv.. Fakturorna från horoskopen gick direkt till Baltic Inkasso. Istället för att få svar på vem man var i sitt föregående liv fick man en saftig påminnelseavgift med en vecka på sig att betala den påstådda skulden."
   Dessa tre meningar är också helt felaktiga och ytterst kränkande. Jag har för det första inte drivit något företag som heter Euroastro. Och när det står att dess kunder i stället för att få svar fick en saftig påminnelseavgift från ett inkassobolag med en vecka på sig att betala, så är det detsamma som att anklaga mig för bedrägeri. Vad grundar artikelförfattaren sina uppgifter på? Finns det ett enda klagomål hos konsumentombudsmannen eller en enda polisanmälan som kan styrka dessa påståenden? Svar: nej! Det skrivs alltså att jag har legat bakom ett företag som i stället för att leverera beställda varor, skickat krav från ett inkassobolag. Allt detta är fria fantasier och grovt förtal.

10.   "När Robert Aschberg granskade Baltic Inkasso i TV3:s Insider i slutet av 2003 svarade Baltic Inkasso med att köpa domänadresserna ”aschberg.se” och ”robertaschberg.se”. "
  Fel igen. Det var inte Baltic Inkasso som registrerade dessa dommännamn. Det var jag. Och det gjorde jag flera månader INNAN Aschberg gjort programmet Insider om Baltic Inkasso. Jag gjorde det i avsikt att där låta folk som i TV-programmet "Insider" blev uthängda av Aschberg få en ärlig chans att förklara sig, vilket de definitivt inte fick i programmet enligt min mening. Dålig faktakontroll. Amatörerna på RESEARCHGRUPPEN som varit framme igen?

11.   "När han [Aschberg] inte gick med på kravet fylldes sajten med förtal mot Aschberg. "
  Detta är lögn. Det har aldrig funnits något förtal mot Aschberg på dessa sajter. Domännamnen var bara registrerade och hann aldrig komma till användning. Aschberg skulle, om påståendet från FEMINISTISKT PERSPEKTIV vore sant, ha anmält mig direkt. Någon sådan anmälan existerar inte. Amatörerna på RESEARCHGRUPPEN och amatörerna på FEMINISTISKT PERSPEKTIV verkar med sin bristande faktakontroll vara en mycket dålig journalistisk kombination!

Men hur kan det då komma sig att

oskyldige Stefan Brydolf utpekas på ovanstående sjukt felaktiga sätt? Ingen rök utan eld, säger man ju.

   FEMINISTISKT PERSPEKTIV tillsammans med RESEARCHGRUPPEN har gjort felaktiga kopplingar. Den enda kopplingen jag har med denna affär är att jag är delägare i ett företag, som jag föredrar att kalla "XXX-Reklam" här eftersom jag inte har någon lust att hjälpa RESEARCHGRUPPEN eller oseriösa journalister i deras arbete. XXX-Reklam sysslar med förmedling och försäljning av domännamn, bland annat några av dem som åsyftas med de som FEMINISTISKT PERSPEKTIV refererar till som "domänkapningarna". Men XXX-Reklam har inget som helst att göra med vad som står på de enskilda sajterna eller varför de har registrerats, lika lite som en bokhandlare har ansvar för vad som står i böckerna han säljer eller varför de publicerats. Hans, liksom XXX-Reklam:s, jobb och ansvar är bara att tillhandahålla och sälja, ingenting annat.

Sammanfattning

   Journalister, liksom försäljare, reklamfolk, religiösa ledare, politiker m.fl., har ett speciellt trick för att manipulera människor.

   Genom att på ett smart insinuativt sätt foga samman små sanningar som, lösryckta ur sitt sammanhang, inte direkt kan påstås vara lögner, kan man få den som läser eller hör budskapet att få en helt annan uppfattning om verkligheten än den riktiga. Detta används dagligen rutinmässigt av journalister, försäljare, politiker, reklamfolk, religiösa ledare m. fl., och är ett sätt att påverka och manipulera människor i önskad riktning. Ett sätt att ytterligare förstärka denna effekt är att utelämna i sammanhanget viktiga fakta eller rycka loss fakta och sätta dem i ett annat sammanhang, så att bilden av verkligheten förvrids. Ett exempel på vad jag menar finns här.
  Men ANNA-KLARA BRATT går ett steg längre än de värsta kvällspressjournalisterna. Hon drar sig inte för att publicera direkta okontrollerade lögner. Den seriösa journalistkåren (den finns faktiskt) borde snarast stoppa henne, om inte annat så för att förhindra att hon ytterligare skadar journalistkårens och feministernas redan skamfilade rykte och förtroende.

   När FEMINISTISKT PERSPEKTIV, som representerar FEMINISTISKT INITIATIV, FI, via ANNA-KLARA BRATT publicerar direkta lögner som verkar vara skrivna i affekt, förstärker det intrycket (fördomen?) som väldigt många, inklusive mig, har, nämligen att FEMINISTISKT INITIATIV:s politiska agenda och attityd bygger på emotionella, manshatande, verklighetsfrånvarande, ologiska, ostrategiska och ointelligenta argument från en flock förvirrade henhjärnor, varav somliga har hemfallit åt överdosering av njutningssmedel, vilket måhända är en förutsättning för att få sin ideologi att gå ihop med verkligheten. Dessutom gör en så lögnaktig hatartikel som denna ett intryck av maktmissbruk av stora mått. Det går långt över det anständigas gräns. Kan man publicera vilka lögner som helst bara för att man är kvinnlig chef för en feministisk tidning?

   De flesta människor är inte utbildade i källkritik, utan sväljer med hull och med hår den propaganda och manipulation, som svensk massmedia numera bedriver, och uppfattar detta som verklighet eller sanning.

   Jag har själv råkat ut för konsekvenserna detta två gånger och kan se att författaren av artikeln till höger har sett dessa övertramp, men inte själv haft tillräckliga kunskaper om manipulation utan, precis som många människor utan kunskaper i källkritik, gått på det som däri insinueras.

   Den ena gången gällde Sverker Olofsson i TV-programmet Plus som för ett par decennier sedan hängde ut mig med namn som en oseriös försäljare som lurade folk med horoskop där framtidsförutsägelserna inte alltid stämde. Han intervjuade där en polismästare som uppmanade kunderna att polisanmäla så att dom kunde gå vidare med fallet. Inte en enda polisanmälan kom in! Konsumentverket har inte heller någonsin bifallit en enda anmälan mot mig eller den verksamhet som jag varit inblandad i. Men Sverker Olofsson hade varit smart nog att, enligt ovan beskriven metod, sätta ihop ett antal fakta för att förleda tittarna och få detta till ett intressant fall för programmet Plus.

   Den andra gången var Robert Aschberg som gjorde en liknande sak i programmet Insider för mer än 10 år sedan, där han kopplade ihop mig med Balitc Inkasso långt efter det jag hade lämnat det företaget, samt förknippade mig med nazister som senare drev företaget. Samma sak där. Min advokat avrådde från att försöka få skadestånd, eftersom Aschberg, till skillnad från ANNA-KLARA BRATT, hade varit smart nog att se till att det inte gick att peka på någon enstaka mening som, när den ryckts loss ur sitt sammanhang, var direkt osanning, utan han hade bara fogat ihop en del oantastbara meningar, som visserligen var förledande men inte var och en för sig och lösryckta ur sitt sammanhang helt osanna. Avsikten var naturligtvis att skapa ett sensationsprogram och sälja nyheter.

   FEMINISTISKT PERSPEKTIV:s artikelförfattare, som har skrivit artikeln till höger, verkar inte alls ha förstått hur man manipulerar folk, utan bara naivt gått på det dolda budskapet i Olofssons och Aschbergs program, och sen naivt skrivit ut sin samlade missuppfattning, och direkt påstått att jag är en bedragare och en nazist, vilket som jag skrivit ovan, är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Dessutom hängt ut mig med namn, fastän jag inte ens någonsin varit misstänkt och än mindre dömd för någonting överhuvudtaget. FEMINISTISKT PERSPEKTIV har aldrig ens försökt kontakta mig för att höra min version. FEMINISTISKT PERSPEKTIV har grovt missbrukat sin makt och gjort sig skyldig till förtal/ärekränkning, vilket är särskilt allvarligt eftersom tidningen har utgivartillstånd och representerar ett kontroversiellt politiskt parti. Kanske har tidningen pressunderstöd också? Någon pressetik verkar de dock inte ha.

   FEMINISTISKT PERSPEKTIV, med ANNA-KLARA BRATT som ansvarig utgivare har gjort synnerligen grova, ogrundade och falska beskyllningar mot mig, en pensionerad familjefar med många barn samt även många minderåriga barnbarn och därtill ett stort umgänge och socialt liv, där det nu snackas vilt och brett om mig i samband med denna artikel. Tre av mammorna till mina många barn är för övrigt invandrare, och sju av mina barnbarn har invandrarbakgrund, vilket hos en proffsig research av FEMINISTISKT PERSPEKTIV borde ha skapat betänkligheter inför en så vidrigt osmaklig och lögnaktig artikel som vidstående.
  Såväl jag som mina barn och barnbarn har åsamkats mycket stor personlig skada, för vilket jag kommer att yrka på skadestånd. Mina barn, varav tre alltså har invandrarbakgrund, och barnbarn, varav sju har invandrarbakgrund, har fått utstå mycket spott och spe på arbete, i skolan, på dagis och bland kamrater på grund av denna artikel. Den har förorsakat en förödande jobbig tid för mig och mina nära och en irreversibel skada på mitt umgängesliv. Släkt, vänner, nya och gamla kompisar, klasskompisar, lumparkompisar, barndomsvänner, gamla flickvänner, affärsbekanta m.fl., inför dessa är jag nu den stora snackisen efter detta påhopp. Dessutom sprids, som ringar på vattnet, flera uppföljare på internet där man citerar dessa lögner och refererar till FEMINISTISKT PERSPEKTIV, vilket gör att skadan aldrig kommer att försvinna, utan tvärtom öka med tiden.
  Jag har också blivit utsatt för allvarliga hot av feminister, som jag inte tänker polisanmäla eftersom jag vet att rättsväsendet i Sverige har mycket låg prioritering på sådana saker, och att vita etniska svenskar enligt Sveriges Rikes Lag totalt saknar skydd mot etnisk diskriminering, vilket däremot finns för ursprungsbefolkningarna i länder såsom Tyskland, Frankrike, Storbritannien m.fl.

  Jag anser att ANNA-KLARA BRATT, i egenskap av ansvarig utgivare av FEMINISTISKT PERSPEKTIV, har utövat maktmissbruk å det grövsta. Att ge sig på en vanlig pensionär, som hon aldrig har träffat, med en hatkampanj som bygger på så mycket felaktigheter och ogrundade beskyllningar som detta, är fullt jämförbart med det näthat som t.ex. Robert Aschberg påvisar i sitt program Trolljägarna.
   Journalister i Sverige har mycket lågt förtroende hos svenska folket. Partitillhörigheten till exempel, hos SVT, Aftonbladet, Expressen, är inte alls representativ för folket, utan domineras av vänsterpartister, miljöpartister och feminister, trots att dessa står för en mycket liten andel i samhället. Journalistiken verkar helt ha spårat ur i Sverige och journalister som skriver om folk utnyttjar ofta sin makt på ett sjukt sätt, av vilket skriverierna om mig är ett exempel på. Jag förstår mycket väl Dansk Folkepartis f.d. partiledare Pia Kjærsgaard, som vägrar tala med svenska journalister annat än i direktsändning, eftersom hon anser att de är så ohederliga.

  Att, som jag, felaktigt utsättas för en missriktad hatkampanj är som en rättegång. Journalisten agerar domare, nämdemän, åklagare och till och med försvarsadvokat, eftersom den som det skrivs om, i detta fall jag, inte har en chans att själv försvara sig mot vad som sen skrivs, och definitivt inte med samma megafoneffektiva medel som journalisten har till sitt förfogande. Den uthängde är helt utlämnad åt journalisten.
  Journalisten verkställer straffet, vilket är att bli uthängd och journalisten redigerar helt och hållet själv innehållet i vad som skrivs, utan att den uthängde har en chans att komma till tals och eventuellt kommentera innehållet och än mindre att försvara sig. Fri press i all ära, men när den missbrukas på detta sätt så börjar man bli tveksam.
  Detta medför naturligtvis en omfattande social skada för den utsatte, och i synnerlhet när journalisten som i detta fall skriver i affekt och ignorerar fakta och har en helt undermålig research. Vid forna tiders skampåle, där alla får spotta och skälla på den utsatte, hade denne åtminstone en möjlighet att verbalt försvara sig mot angriparna, men så icke med de i massmedia uthängda.

  FEMINISTISKT PERSPEKTIV har visat ett lågvattenmärke inom journalistiken. Jag anser att ANNA-KLARA BRATT i anständighetens namn, och för FEMINISTISKT INITIATIVs skull, borde avgå efter ett sådant övergrepp och klavertramp som hon har ansvaret för.

Jag har två frågor till dig, ANNA-KLARA BRATT.

1. Vad tycker du jag ska säga till mina barn och barnbarn när dom frågar: Pappa/Farfar/Morfar, varför skriver dom så fula saker om dig, varför ljuger dom och varför är dom så elaka mot dig? Har du gjort något elakt mot dom?

2. Vi är alla människor och vi är i grunden inte onda, men vi kan göra fel ibland, du såväl som jag. Jag föreslår ett kort möte så att vi kan träffas personligen över en kopp kaffe någonstans och prata och kanske hitta något sätt att komma överens på. Du får ställa vilka frågor du vill och jag har en del frågor till dig. Du behöver inte vara orolig för mig som person. Jag är en lugn och fredlig natur, positiv och välbalanserad i alla avseenden och har svårt för att bli arg. Jag vet också att det inte är du som skrivit artikeln, och om du vill, får du gärna ta med dig hen som gjort det. Eller vem du vill. Jag tror det skulle vara bra för oss båda med ett sådant möte. Du får också chansen att omvända mig till att rösta på FI :)
Hör av dig på nedanstående mejladress!

Stefan Brydolf
stefanbrydolf@hotmail.com


Eftersom Anna-Klara Bratt inte hörde av sig så ringde jag själv upp henne och kom överens med henne. Hon föreslog ett ställe utanför en matbutik på Kungsholmen klockan 12 några dagar senare. På morgonen den överenskomna dagen skickade jag ett SMS till henne och påminde henne. Klockan 12 stod jag där, ingen Anna-Klara Bratt kom. Så jag ringde henne. Hon sa att hon var sjuk och jag frågade henne om hon verkligen var så sjuk att hon inte hade kunnat meddela mig och avboka mötet med mig. Hennes ton var svar nog för mig. Jag tror hon njöt av att jag fick stå där och vänta förgäves.

PS. Om någon kan komma på mig med ett enda faktafel i det jag ovan skrivit, så lovar jag att erkänna det och publicera en rättelse här. Likaså är intelligenta kommentarer, som bygger på fakta välkomna, och kan, efter ömsesidig överenskommelse med skribenten, komma att publiceras här. DS
FEMINISTISKT PERSPEKTIV den 25.04.2014
Företaget bakom domänkapningarna är registrerat i Tallinn
och har kopplingar till ökända Baltic Inkasso.
Bild: Wikipedia

Högerextrema bakom domänkapning

Redan i januari uppmärksammade Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE att registreringsflöden där domännamn för privatpersoner drastiskt ökat. Genom en kartläggning som RESEARCHGRUPPEN gjort tillsammans med Feministiskt Perspektiv kan vi se att 1826 namndomäner registrerats och ägs av samma bolag.

Idén är enkel. Genom att köpa upp domännamn som motsvarar namnet på journalister, politiker, debattörer och andra massmedialt aktiva privatpersoner och fylla sidan med rasistisk, nazistisk och andra typer av anstötlig propaganda kan företaget genom utpressning sälja tillbaka domännamnet för överpris till personen. Annars, hotar man med, kommer sajten att börja klättra på sökmotorerna. Bakom den kontroversiella affärsidén står Stefan Brydolf, en 72- årig man som tidigare suttit i styrelsen för Baltic Inkasso – ett indrivningsföretag med säte i Estland som drevs av högerextremister från Sverige.

WHOIS är en tjänst som används för att ta fram vem som är ägaren bakom ett domännamn. Genom WHOIS framgår vilka som ligger bakom de uppköpta namndomänerna. De kartlagda 1826 uppköpta namndomänerna ägs av samma bolag. Ett bolag som kallar sig Skinnymob Oy. De har kontor i Tallinn, Estland. En av de uppgivna kontaktpersonerna är Stefan Brydolf, som också kallar sig Rolf Ekberg.

Grundade Baltic Inkasso

FAKTA/Baltic Inkasso är ett estniskt bolag som ägs av svenskar. Företaget grundades den 6 december 2000 men verksamheten kom igång först 2003. Bland ägarna fanns flera tongivande personer i den svenska naziströrelsen under 90- talet och början av 2000-talet.
Stefan Brydolf grundade och drev det uppmärksammade bolaget Baltic Inkasso. I juni 2003 levererade inkassoföretaget fyra blodiga grishuvuden till fyra företagsledare inom ett mellanstort byggföretag. Tillsammans med grishuvudena fanns en betalningspåminnelse på miljonbelopp från Stefan Brydolfs företag Baltic Inkasso. Alla fyra familjer som tagit emot hoten fick lämna sina hem och placerades på hemlig ort av polisen.

– Tro mig, de kommer att betala. Vi står mittemellan den tunga organiserade brottsligheten, och traditionella inkassoföretag. Vi rör oss i en gråzon, men går inte utanför lagen. Av någon anledning verkar det som om folk har mer respekt för ryska metoder än för svenska, sade Leif Larsson från Baltic Inkasso till Expressen i samband med händelsen.

De ville inte uppge hur många av deras medarbetare som är verksamma i Sverige men säger i intervjun från 2003 att de ”har ryska vänner överallt, som kan komma och knacka på dörren”. På Baltics Inkassos hemsida marknadsförde de sin verksamhet med Dina kunder behöver inte tala ryska, de kommer att förstå oss ändå”.

Efterlystes internationellt

Grundarna till Baltic Inkasso efterlystes internationellt 2007, misstänkta för grova skattebrott och brott mot inkassolagen. 2008 dömdes fyra ur företagsledningen till sex års fängelse och tio års näringsförbud efter att ha undanhållit svenska staten 52 miljoner i skatt. Baltic Inkassos sajt pekar numera om till en domän som innehas av den 72-årige Stefan Brydolf och är en portalliknande sida de använt sedan slutet av 1990-talet.

Vid sidan av Baltic Inkasso drev Brydolf företaget Euroastro. Via en hemsida kunde du beställa horoskop från Aseem Singh, enligt sajten en utbildad doktor vid New Dehli Universitet. Aseem Singh existerade inte. Fakturorna från horoskopen gick direkt till Baltic Inkasso. Istället för att få svar på vem man var i sitt föregående liv fick man en saftig påminnelseavgift med en vecka på sig att betala den påstådda skulden. Problemet var så pass omfattande att Sverker Olofsson på konsumentupplysningsprogrammet Plus tog upp problemet.

Aschberg fick rätt

När Robert Aschberg granskade Baltic Inkasso i TV3:s Insider i slutet av 2003 svarade Baltic Inkasso med att köpa domänadresserna ”aschberg.se” och ”robertaschberg.se”. Aschberg erbjöds att köpa tillbaka domänen för en hög summa pengar. När han inte gick med på kravet fylldes sajten med förtal mot Aschberg. Aschberg vann senare en tvist mot Stefan Brydolf om domännamnen då .SE ansåg att sajterna skapats i ond tro med syfte att skada Aschbergs anseende.